Cải canh làm thuốc, phòng chống cảm mạo, chữa xuất huyết...

Cải canh còn gọi cải bẹ xanh, cải xanh, cải cay, tên khoa học: Brassica juncea (L.) Czern. et Coss., họ Cải (Brassicaceae). Cải canh...

Bài Viết Mới